a

Bryn stasjon

Bryn stasjon OppdragsgiverAtkins Global AS ProsjektetProsjektering av utvidelse og rehabilitering av plattformer og spor Våre tjenester og leveranserKoordinering og prosjektering av geotekniske tiltak. Prosjektering av utvidelse og rehabilitering av plattformer og...

Steinsholt-Kvelde Renseanlegg

Steinsholt-Kvelde Renseanlegg OppdragsgiverLarvik kommune ProsjektetGeoteknisk prosjektering Våre tjenester og leveranserGeoteknisk detaljprosjektering og grunnundersøkelser for ca. 17 km ledningsanlegg fra Steinholt-Kvelde i Larvik kommune. Geotekniske tiltak er...

Kolbotn stasjon

Kolbotn stasjon OppdragsgiverAtkins Norge AS ProsjektetBistand ifm utfordringer med ustabil grunn av kvikkleire og sprøbruddmateriale. Våre tjenester og leveranserGeoteknisk bistand til Atkins i.f.m. i forbindelse med utarbeidelse av grunnlag til total enterprise....

Rosenkrantzgata, Drammen

Rosenkrantzgata, Drammen OppdragsgiverDrammen kommune ProsjektetGeoteknisk prosjektering VA anlegg Våre tjenester og leveranserDetaljprosjektering av nødvendige grave- og sikringstiltak i forbindelse med utbedring av VA-anlegget over et større område på Åssiden i...

Lillevik Renseanlegg, Larvik

Lillevik Renseanlegg, Larvik OppdragsgiverLarvik kommune ProsjektetGeoteknisk prosjektering Våre tjenester og leveranserGeoteknisk prosjektering og grunnundersøkelser i forbindelse med utvidelse av eksisterende renseanlegg og etablering av nytt VA-anlegg ut til...