a

Miljøgeologi

Terraplan har lang og allsidig erfaring innen miljøgeologi.

Vi bistår blant annet med:

  • Miljøtekniske grunnundersøkelser og vurdering av forurensningstilstand ved utbygging.
  • Risikovurdering av grunnforurensning mot helse og miljø.
  • Utarbeidelse av pliktige tiltaksplaner når forurensning påvises.
  • Oppfølging av tiltaksgjennomføring under utbygging: Måling mot akseptkriterier, vannhåndtering, massedisponering og sluttrapportering
  • Håndtering av akuttsituasjoner ved uhellsutslipp
  • Sedimentundersøkelser (tilstand, risiko og tiltak)
  • Søknader om utfyllinger i vassdrag/sjø
  • Myndighetskontakt (kommuner, fylkesmennene, Miljødirektoratet)
  • Tredjepartvurderinger og sakkyndigvurderinger»
Miljøgeologi
Miljøgeologi