a

Geoteknisk rådgivning | Grunnundersøkelser | Miljøgeologi

Terraplan AS er spesialisert rådgiver innen geoteknikk og miljøgeologi. Vi har vår hovedvirksomhet på Østlandet, men er fleksible og mobile, så vi tar også oppdrag over hele landet.

Terraplan innehar sentral godkjenning i tiltaksklasse 3 for ansvarsområde geoteknikk etter plan- og bygningsloven.

Våre tjenester

Geoteknisk rådgivning

Geoteknisk rådgivning

Terraplan AS er involvert i alle faser innen geoteknikk, fra skisse, forprosjekt, tidligfase og detaljprosjektering til oppfølging av geotekniske arbeider i byggeperiode. Dette innebærer også prosjektering ved detaljregulering og i byggeplanfasen.

Grunnundersøkelser

Grunnundersøkelser

Terraplan leverer geotekniske grunnundersøkelser, enten som en selvstendig leveranse eller i kombinasjon med vår geotekniske ytelser. Vi står for planlegging, oppfølging, koordinering, tolkning og nødvendig rapportering av resultater.

Grunnundersøkelser
Miljøgeologi

Miljøgeologi

Terraplan har lang og allsidig erfaring innen miljøgeologi. Vi utfører miljøtekniske grunnundersøkelser og vurdering av forurensningstilstand ved utbygging. Risikovurdering av grunnforurensning mot helse og miljø. Utarbeidelse av pliktige tiltaksplaner når forurensning påvises.

Et utvalg av våre PROSJEKTER

Våre Ansatte

Kunal Chadha

Daglig leder

Geotekniker M.Sc. Sivilingeniør
Tlf: + 47 922 79 497
Send epost

Rezhin Rauf

Styreleder

Senior geotekniker M.Sc. Sivilingeniør
Tlf: + 47 451 19 565
Send epost

Helge Tovslid

Assisterende daglig leder

Geotekniker M.Sc. Sivilingeniør
Tlf: + 47 951 19 020
Send epost

Steinar Sæland

Fagsjef miljøgeologi

Jobb hos oss

Terraplan søker flere dyktige og hyggelige medarbeidere.
Les mer om dette her.

Jobb-hos-oss