a

Om oss

Terraplan er et uavhengig rådgivende ingeniørfirma med solid erfaring innen fagområdene geoteknikk og miljøgeologi.

Vi tilbyr geoteknisk rådgivning til planlegging ved veibygging, fundamentering av bygg og andre konstruksjoner samt beregning og analyse av stabilitet i skråninger og fjellsider. Vi beregner også bæreevne, setninger og deformasjon av byggverk.

Innen miljøgeologi bistår vi med miljøtekniske grunnundersøkelser, risikovurdering av forurenset grunn og utarbeidelse av tiltaksplan med senere oppfølging under grunnarbeid. Vi utfører også undersøkelser av sedimenter i og langs sjø, blant annet som grunnlag for søknad om utfylling og utlegging rørledninger.

Terraplan har sentral godkjenning for ansvarsrett i tiltaksklasse 3 og leverer geoteknisk prosjektering innenfor alle typer prosjekter og vanskelighetsgrader. Vi arbeider i samtlige prosjektfaser, fra konseptutredning til byggeplan og oppfølging under utførelse. Vi bistår også med uavhengig kontroll og kan representere som sakkyndige i ansvars- og skadesaker, og ved tvistemål.

Terraplan tilbyr komplette og konkurransedyktige rådgivningspakker for alt fra enkle og oversiktlige småoppdrag til store utgravinger med utfordrende grunnforhold.

Geotekniske og miljøtekniske grunnundersøkelser utfører Terraplan i samarbeid med om kvalifisert borefirma innen geoteknikk og miljøgeologi. Vi deler kontorer med dem og finner fram til gode og fleksible løsninger i et tett og godt samarbeid.

Terraplan ble etablert i 2019 og har kontor sentralt på Bragernes torg i Drammen. Vi har vår hovedvirksomhet på Østlandet, men er fleksible og lett mobile så vi tar oppdrag over hele landet.

Terraplan spiller ellers på en rekke samarbeidspartnere innen rådgivende ingeniørvirksomhet, entreprenørskap, arkitektur og laboratorivirksomhet.

hvorfor terraplan

Anniken, Olav og Ásgrímur på Fornebubanen

Hvorfor Terraplan?

Terraplan er et spesialistmiljø med erfarne rådgivende ingeniører som evner å forstå og tilpasse seg våre kunders og samarbeidspartneres behov, på en rask, fleksibel og effektiv måte. Vi utfører både rutineoppdrag og har spisskompetanse når det kreves, og leverer hyllevare eller skreddersøm etter behov.

Vi er en totalleverandør som på en smidig måte kan bistå i hele verdikjeden innen geoteknisk og miljøteknisk rådgivning.

Terraplan skiller ikke på store og små prosjekter – alle kunder er like viktige for oss og vi strekker oss langt for å innfri forventningene.

hvorfor terraplan

Anniken, Olav og Ásgrímur på Fornebubanen