a
Kolbotn stasjon

Oppdragsgiver
Atkins Norge AS

Prosjektet
Bistand ifm utfordringer med ustabil grunn av kvikkleire og sprøbruddmateriale.

Våre tjenester og leveranser
Geoteknisk bistand til Atkins i.f.m. i forbindelse med utarbeidelse av grunnlag til total enterprise.

Gjennomgang av tidligere vurderinger for å finne kostnadsreduserende tiltak. Omfattende stabilitetsberegninger og dokumentasjon av lokal og områdestabilitet iht. NVE veileder/ teknisk regelverk fra BaneNor og andre gjellende regelverk. Prosjektet hadde utfordringer med ustabil grunn av kvikkleire og sprøbruddmateriale.

Kolbotn Stasjon