a

Grunnundersøkelser

Terraplan leverer en komplett pakke med gjennomføring av geotekniske grunnundersøkelser, enten som en selvstendig leveranse eller i kombinasjon med vår geotekniske prosjektering.

Feltarbeidet gjøres hovedsakelig i samarbeid med vår faste samarbeidspartner Geogrunn, som vi også deler kontorlokaler med. Ved behov har vi også andre samarbeidspartnere rundt om i landet, med ulike spesialfelt, som vi benytter i prosjekter med særskilte behov.

Se gjerne gjennom våre referanseprosjekter for å få oversikt over vår erfaring og tjenester.

Grunnundersøkelser
Grunnundersøkelser