a

Våre ansatte

Kunal Chadha

Daglig leder

Geotekniker M.Sc.
Sivilingeniør

Tlf: + 47 922 79 497
Send epost

Rezhin Rauf

Styreleder

Senior geotekniker M.Sc.
Sivilingeniør

Tlf: + 47 451 19 565
Send epost

Helge Tovslid

Assisterende daglig leder

Geotekniker M.Sc.
Sivilingeniør

Tlf: + 47 951 19 020
Send epost

Steinar Sæland

Fagsjef miljøgeologi

Anniken Wall

Geotekniker M.Sc. Geologi
Miljø- og geoteknologi

Tlf: + 47 994 10 464
Send epost

Ásgrímur G. Björnsson

Senior Geotekniker M.Sc.
Sivilingeniør

Tlf: + 47 450 19 509
Send epost

Olav Jansen

Bygningsingeniør B. Sc.
Bygg
konstruksjonsteknikk
Tlf: + 47 959 17 837
Send epost

Hiruy Hishe

Geotekniker M.Sc.
Sivilingeniør

Tlf: + 47 457 85 940
Send epost

Anders Bentsen

Geotekniker M.Sc.
Sivilingeniør

Tlf: + 47 905 34 062
Send epost

Bikalpa Aryal

Senior geotekniker M.Sc.
Sivilingeniør

Tlf: + 47 408 44 687
Send epost

Gebray Habtu Here

Geotekniker M.Sc.
Sivilingeniør

Send epost

Jan-Ditlev Larssen

Økonomi/Administrasjon/
Marked

Tlf: + 47 970 62 656
Send epost

Tarjei Rongved Liland

Miljøgeolog M.Sc.
Miljø- og naturressurser

Tlf: + 47 473 14 873
Send epost

Torbjørn Kjoberg

Dr.ingeniør
Samarbeidspartner

Send epost