a
Bryn stasjon

Oppdragsgiver
Atkins Global AS

Prosjektet
Prosjektering av utvidelse og rehabilitering av plattformer og spor

Våre tjenester og leveranser
Koordinering og prosjektering av geotekniske tiltak.

Prosjektering av utvidelse og rehabilitering av plattformer og spor. Etablering av nye trapp og heis. Som en del av oppdraget ble det utført omfattende stabilitet og setningsberegninger for å dokumentere stabilitetsforholdene på og rundt tiltaket pga. forekomst av kvikkleire i området. Det ble i tillegg utarbeidet geotekniske notater for erosjonssikringer, fundamentering av nye konstruksjoner og hevning og forlengelse av plattformen.

Bryn stasjon