a
Rosenkrantzgata, Drammen

Oppdragsgiver
Drammen kommune

Prosjektet
Geoteknisk prosjektering VA anlegg

Våre tjenester og leveranser
Detaljprosjektering av nødvendige grave- og sikringstiltak i forbindelse med utbedring av VA-anlegget over et større område på Åssiden i Drammen, med ca. 2 km utstrekning. Prosjektet er utført som et no-dig-prosjekt («gravefritt»), der nye ledninger etableres med styrt

boring, utblokking og strømperenovering, supplert med enkelte konvensjonelle grøfter innimellom. Prosjektet omfatter ca. 40 arbeidsgroper.

Terraplan har også stått for gjennomføring av nødvendige grunnundersøkelser i prosjektet.

Vi har videre bistått kommunen i utførelsesfasen med vurderinger av lokale tilpasninger av grøftene, vurdering av endringer fra entreprenør, etc.

Rosenkrantzgata, Drammen