a
Nedre Storgata 49-53, Drammen

Oppdragsgiver
Strøm Gundersen Vestfold AS

Prosjektet
Geoteknisk detaljprosjektering leilighetsbygg

Våre tjenester og leveranser
Terraplan AS er engasjert av entreprenørfirma Strøm Gundersen Vestfold AS for geoteknisk detaljprosjektering i forbindelse med utbygging av eiendommene ved Nedre Storgate 49-53 på Bragernes i Drammen.

Det skal bygges et leilighetsbygg i 4 etasjer over terreng og en kjelleretasje for parkering.

Eiendommen ligger i delområde 2 i kvikkleiresonen på Bragernes («2180 Bragernes Øst»).

Nedre Storgata 49-53, Drammen