a
IKEA Furuset rebuild, Oslo

Oppdragsgiver
IKEA

Prosjektet
Geotekniske vurderinger i forbindelse med konsept, design/skisseprosjekt

Våre tjenester og leveranser
Geotekniske vurderinger i forbindelse med konsept design/skisseprosjekt for mulig utvidelse av eksisterende varehus på IKEA Furuset. Terraplan AS har gjennomført geotekniske vurderinger for videre prosjektering tilknyttet etablering av ny parkeringskjeller med full høyde, samt utvidelse av dagens varehus over deler av den nye kjelleren. Prosjektet inkluderte også vurderinger av utvidelse av dagens varehus mot øst.

IKEA Furuset rebuild, Oslo