a
Gullhella plattform, Asker kommune

Oppdragsgiver
Bane NOR

Prosjektet
Fjerning av eksisterende plattform (fylling og konstruksjon) og etablering av ny.

Våre tjenester og leveranser
Gullhella plattform i Asker kommune er en del av Spikkestadbanen og sporet må stadig flyttes sideveis grunnet forandring i avstand mellom tog og plattform, samt at plattformen på visse steder synker.

Terraplan AS er engasjert som geoteknisk rådgiver (RIG) for å foreta geotekniske vurderinger, geotekniske prosjekteringsforutsetninger samt stabilitets- og setningsvurderinger av plattformen samt tiltak.

Utførte grunnundersøkelser har påvist forekomst av sprøbruddmaterale/kvikkleire. Prosjektet innebærer fjerning av eksisterende plattform (fylling og konstruksjon) og etablering av ny. Det har vært anleggstekniske utfodringer pga. arealutfodringer og tog i drift som måtte håndteres.   Prosjektet er satt til geoteknisk tiltaksklassse 3.

Gullhella plattform, Asker kommune