a
Glassverket, Drammen

Oppdragsgiver
Union Eiendomsutvikling AS

Prosjektet
Geoteknisk detaljprosjektering leilighetsbygg

Våre tjenester og leveranser
Terraplan AS er engasjert av Union Eiendomsutvikling AS for å utføre geotekniske ytelser i form av supplerende grunnundersøkelser og geoteknisk detaljprosjektering i forbindelse med planlagt utbygging på eiendommen til Glassverket næringspark i Drammen kommune.

Utbygging av planområdet omfatter et nytt bymessig boligområde med høye bokvaliteter og sammenhengende uteoppholdsarealer, samt fjordpromenade med direkte tilgang til fjorden.

De eksisterende industribyggene skal rives. Byggetrinn 1 omfatter bygg C og D som blir opp til 7 etasjer, og bygg B som er planlagt med 15 etasjer.

Alle bygg skal etableres uten kjeller og fundamenteres på peler til berg.

Det skal etableres en permanent spunt mot fjorden for å sikre tilstrekkelig stabilitet.

Glassverket, Drammen