a
Engelsrudhagen BT1 – BT3, Nannestad

Oppdragsgiver
Skanska Bolig AS

Prosjektet
Uavhengig kontroll geoteknikk

Våre tjenester og leveranser
Prosjektet omfattet utførelse av uavhengig og utvidet kontroll av geoteknisk prosjektering i forbindelse med etablering av et nytt boligfelt i Nannestad kommune. Kontrollen ble utført i forbindelse med etablering av byggetrinn 1-3. Grunnforholdene i området kan generelt beskrives som krevende med meget bløt kvikkleire. Området er i dag stabilisert med motfyllinger i ravinebunn pga. lav eller dårlig sikkerhet mot skred.

De ulike regelverkene som er benyttet, stiller forskjellige krav til kontroll av geoteknisk prosjektering og utførelse utført av uavhengig foretak. Kontrollen ble utført i henhold til Eurokode 0 Utvidet kontroll i prosjekteringskontrollklasse PKK 2 og 3 og Byggesaksforskriften (SAK-10) i tiltaksklasse 2 og 3. Områdestabiliteten ble kontrollert iht. prosedyre gitt av NVE veileder 1/2019.

Engelsrudhagen BT1 – BT3, Nannestad