Våre ansatte

Rezhin Rauf — Daglig leder /Senior geotekniker M.Sc. Sivilingeniør
Tlf: + 47 451 19 565

Rezhin Rauf arbeidet allsidig med geoteknisk prosjektering i 10 år, og har gjennomført en rekke større og mindre, samferdsel og byggeprosjekter. Han har bred erfaring innen grunnundersøkelser, geotekniske beregninger, prosjektering, prosjekteringskontroll, oppfølging av anleggsarbeider. Rezhin har spesielt tung kompetanse innenfor dype utgravinger i leire og stabilitetsberegninger.

Knut Ørnholdt Espedal — Senior geotekniker Sivilingeniør
Send meg en e-post

Knut Espedal har omfattende og bred erfaring både nasjonalt og internasjonalt fra planlegging, prosjektering og byggeledelse innen fagfeltet geoteknikk og anleggsteknikk. Han har arbeidet allsidig med geoteknisk prosjektering siden 1973, og har spesielt tung kompetanse innenfor sikring av dype byggegroper (stagforankringer i løsmasser og fjell, spuntkonstruksjoner) og fundamentering (pele- og pilarfundamentering).

Kunal Chadha — Geotekniker M.Sc. Sivilingeniør
Tlf: + 47 92279497

Kunal Chadha er utdannet sivilingeniør innen Bygg- og miljøteknikk med fordypning i geoteknikk fra NTNU i 2015. Etter studiene har han tilegnet seg erfaring fra rådgiver- og entreprenørsiden, hvor han har jobbet med planlegging og oppfølging av geotekniske grunnundersøkelser, geoteknisk prosjektering av større samferdselsprosjekter, bygge- og anleggsprosjekter og hatt sentrale arbeidsoppgaver innen prosjektering av veg og VA-anlegg. Før studiene ved NTNU har han fullført Befalsskole i Sjøforsvaret ved KNM HH.

Ásgrímur G. Björnsson — Senior Geotekniker M.Sc. Sivilingeniør
Tlf: + 47 450 19 509

Ásgrímur har arbeidet allsidig med geoteknisk prosjektering i 9 år. Han har bred erfaring innen grunnundersøkelser og geotekniske beregninger, med spesielt tung kompetanse innenfor dype utgravinger i leire, stabilitetsberegninger og tolkning av geotekniske parametere.

Steinar Sæland — Fagsjef miljøgeologi Cand. agric., Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Tlf: + 47 908 33 840

Steinar Sæland er Terraplans fagansvarlige på rådgivningsområdet miljøgeologi. Han har arbeidet med forurenset grunn i 30 år, og arbeidet mye som prosjektleder for store, tverrfaglige oppdrag med miljøforbedrende tiltak som formål. Han har god myndig¬hetskontakt og kjennskap til miljøforvaltningen, og blir benyttet som sakkyndig på grunnforurensning innen miljø¬rett i tviste- og erstatningssaker

Hiruy Hishe — Geotekniker M.Sc. Sivilingeniør
Tlf: + 47 45785940

Hiruy fullførte en femårig bachelorgrad i sivilingeniør med høyest poengsum og avsluttet i juni 2015 en mastergrad fra NTNU i studieprogrammet M.Sc. Geotechnics and Geohazard. Han har jobbet fire år i Statens vegvesen med flere geotekniske oppdrag: planlegging, bestilling og oppfølging av felt- og laboratorieundersøkelser, geotekniske dimensjoneringer av vegfylling/skjæring, spunt, jordnagling og støttemurer. Han har god kjennskap til NVEs kvikkleireveileder og vurdering av områdestabilitet. Hiruy har jobbet 2 år (2019 – 2021) i Bane NOR som fagansvarlig innen geoteknikk i Fellesprosjekt Ringeriksbanen og E16.

 

Olav Jansen — Bygningsingeniør B. Sc. Bygg – konstruksjonsteknikk
Tlf: + 47 959 17 837

Olav Jansen har bred erfaring fra byggebransjen. Han arbeider i grensesnittet bygg- og geoteknikk, med blant annet modellering og arbeidstegninger. Olav arbeider også mye som prosjektleder.

Amy Beeston — Geotekniker M.Sc. Sivilingeniør
Tlf: + 47 46806162

Amy avsluttet i juni 2004 en mastergrad i geologi ved UCL i London. Etter 12 år med internasjonal erfaring som geotekniker, geofysiker og ingeniørgeolog på en rekke prosjekter innen bygg- og anleggsdrift, gruvedrift og marinindustri. Hun har erfaring med rådgivnings- og prosjekteringsoppdrag samt planlegging, oppfølging og rapportering av grunnundersøkelser. Hun har god kjennskap til NVEs kvikkleireveileder og vurdering av områdestabilitet. Hun har gode ferdigheter innen spuntprosjektering og fundamenteringsløsninger. Hun har god kjennskap til programvarene Geosuite og Plaxis (2D og 3D).

Jan-Ditlev Larssen — Økonomi/Administrasjon/Marked
Tlf: + 47 970 62 656

Jan-Ditlev er utdannet økonom og har mer enn 30 års erfaring fra konsulent bransjen, hvor han har arbeidet mye med ledelse, virksomhetsstyring, salg og prosjekt. Han innehar flere roller i Terraplan som økonomi, administrasjon, samt tilbud og kunde administrasjon.

Anniken Wall — Geotekniker M.Sc. Geologi – Miljø- og geoteknologi
Tlf: + 47 994 10 464

Anniken arbeider mest med geoteknikk, men jobber også med ingeniørgeologi. Hun har grunnleggende ferdigheter innen spuntprosjektering og fundamenteringsløsninger. Hun har god kjennskap til verktøy som GeoSuite og Plaxis. Som ingeniørgeolog har Anniken erfaring fra stabilitetsvurderinger av tunneler og fjellskjæringer med tilhørende sikringsvurderinger og kontroll av utført sikring.

Anders Bentsen — Geotekniker M.Sc. Sivilingeniør
Tlf: + 47 90534062

Anders avsluttet i mai 2008 en mastergrad i petroleumsgeologi ved NTNU. Etter 10 år innenfor GEO-fagene med hovedfokus på sedimentære prosesser og tolkning av geofysiske data i oljebransjen, videreutdannet han seg inne geoteknikk ved NTNU i 2017. Som geotekniker har han erfaring med planlegging, oppfølging og rapportering av grunnundersøkelser samt at han har en rolle i rådgivnings- og prosjekteringsoppdrag. Han har god kjennskap til NVEs kvikkleireveileder og vurdering av områdestabilitet. Han har grunnleggende ferdigheter innen fundamenteringsløsninger og god kjennskap til programvaren GeoSuite

Helge Tovslid — Geotekniker M.Sc. Sivilingeniør
Tlf: + 47 95119020

Helge er utdannet sivilingeniør fra NTNU, der han gikk linjen Bygg- og miljøteknikk med fordypning i geoteknikk og konstruksjon. Han har god erfaring med geoteknisk rådgivning for både små og store oppdrag. Han har jobbet med oppdrag innen både bygg- og anlegg, og større samferdselsoppdrag. Han har god erfaring med prosjekter i alle faser, fra tidligfasevurderinger til oppfølging i byggeperioden.

Helge har solid erfaring med planlegging og oppfølging av geotekniske grunnundersøkelser, prosjektering av utgraving og nødvendige stabiliserende tiltak, fundamentering og støttemurer. Han har videre erfaring med spuntkonstruksjoner, jordnagling, grunnforsterking og setningsvurderinger. Han har også god erfaring med vurderinger knyttet til områdestabilitet etter NVEs veiledere.  

Besøksadresse Drammen

Terraplan AS
Hauges gate 2, 3019 Drammen

Telf: +47 45119565

E-post: post@terraplan.no

Org.nr: 923189890

Besøksadresse Oslo

Terraplan AS
Inkognitogata 33A, Oslo

Telf.: +47 92279497

Epost: post@terraplan.no

Org.nr: 923189890