Medarbeidere

Kunal Chadha — Daglig leder / Geotekniker M.Sc. Sivilingeniør
Tlf: + 47 92279497
Rezhin Rauf — Styreleder /Senior geotekniker M.Sc. Sivilingeniør
Tlf: + 47 451 19 565
Helge Tovslid — Ass. daglig leder / Geotekniker M.Sc. Sivilingeniør
Tlf: + 47 95119020
Olav Jansen — Bygningsingeniør B. Sc. Bygg – konstruksjonsteknikk
Tlf: + 47 959 17 837
Anniken Wall — Geotekniker M.Sc. Geologi – Miljø- og geoteknologi
Tlf: + 47 994 10 464
Ásgrímur G. Björnsson — Senior Geotekniker M.Sc. Sivilingeniør
Tlf: + 47 450 19 509
Hiruy Hishe — Geotekniker M.Sc. Sivilingeniør
Tlf: + 47 45785940
Anders Bentsen — Geotekniker M.Sc. Sivilingeniør
Tlf: + 47 90534062
Bikalpa Aryal — Geotekniker M.Sc. Sivilingeniør
Tlf: + 47 40844687

 

 

Steinar Sæland — Fagsjef miljøgeologi Cand. agric., Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Tlf: + 47 908 33 840
Tarjei Rongved Liland — Miljøgeolog M.Sc. Miljø- og naturressurser
Tlf: + 47 47314873
Jan-Ditlev Larssen — Økonomi/Administrasjon/Marked
Tlf: + 47 970 62 656
Torbjørn Kjoberg — Dr.ingeniør — Samarbeidspartner

 

 

Besøksadresse Drammen

Terraplan AS
Hauges gate 2, 3019 Drammen

E-post: post@terraplan.no

Org.nr: 923189890

Besøksadresse Oslo

Terraplan AS
Inkognitogata 33A, Oslo

Epost: post@terraplan.no

Org.nr: 923189890