Miljøgeologi

Lang og allsidig erfaring innen miljøgeologi. Miljøtekniske grunnundersøkelser og vurdering av forurensningstilstand ved utbygging. Risikovurdering av grunnforurensning mot helse og miljø. Utarbeidelse av pliktige tiltaksplaner når forurensning påvises.

  • Oppfølging av tiltaksgjennomføring under utbygging: Måling mot akseptkriterier, vannhåndtering, massedisponering og sluttrapportering
  • Håndtering av akuttsituasjoner ved uhellsutslipp
  • Sedimentundersøkelser (tilstand, risiko og tiltak)
  • Søknader om utfyllinger i vassdrag/sjø
  • Myndighetskontakt (kommuner, fylkesmennene, Miljødirektoratet)

Tredjepartvurderinger og sakkyndigvurderinger

 

Kontaktperson

Steinar Sæland

Fagsjef miljøgeologi
Cand. agric., Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Tlf: + 47 908 338 40

Send meg en e-post


Besøksadresse

Terraplan AS
Hauges gate 2, 3019 Drammen
Org.nr: 923189890