Geotekniske og Miljøtekniske grunnundersøkelser

Terraplan tilbyr geotekniske analyser av byggbarhet og fundamenteringsforhold (geoteknisk notat) basert på feltdata og laboratorieundersøkelser, men også annen tilgjengelig informasjon og offentlige geotekniske kart.

Innen miljøgeologi bistår vi med miljøtekniske grunnundersøkelser, risikovurdering av forurenset grunn og utarbeidelse av tiltaksplan med senere oppfølging under grunnarbeid.

  • Totalsondering
  • Dreietrykksondering
  • Trykksondering (CPTU)
  • Fjellkontrollboring
  • 54/72 mm stempelprøvetaking (stålsylindere/kompositt) med opptak av prøver for analyser i geoteknisk laboratorium
  • Blokkprøvetaking
  • Naverboring med opptak av poseprøver for geoteknisk analyse i laboratorium
  • Datarapportering
  • Innmåling av punkter med GPS (CPOS)
  • Installasjon av piezometere/poretrykksmålere (hydrauliske eller elektriske)

 

Kontaktperson

Rezhin Rauf

Senior Geotekniker M.Sc. Sivilingeniør, CTH, 2010
Tlf: + 47 451 19 565

Send meg en e-post

Besøksadresse Drammen

Terraplan AS
Hauges gate 2, 3019 Drammen

E-post: post@terraplan.no

Org.nr: 923189890

 

Besøksadresse Oslo

Terraplan AS
Inkognitogata 33A, Oslo

Epost: post@terraplan.no

Org.nr: 923189890