Geoteknisk/Miljøteknisk rådgivning

Terraplan AS er involvert i alle faser innen geoteknikk, fra skisse, forprosjekt, tidligfase og detaljprosjektering til oppfølging av geotekniske arbeider i byggeperiode. Dette innebærer også rådgivning ved detaljregulering og i byggeplanfasen.

Vi tilbyr geoteknisk rådgivning til planlegging ved veibygging, fundamentering av bygg og andre konstruksjoner samt beregning og analyse av stabilitet i skråninger og fjellsider. Vi beregner også bæreevne, setninger og deformasjon av byggverk.

Terraplan AS tilbyr komplette og konkurransedyktige rådgivningspakker for alt fra enkle og oversiktlige småoppdrag til store utgravinger med utfordrende grunnforhold.

 

Kontaktperson

Rezhin Rauf

Daglig leder Senior Geotekniker M.Sc. Sivilingeniør, CTH, 2010
Tlf: + 47 451 19 565

Send meg en e-post


Besøksadresse Drammen

Terraplan AS
Hauges gate 2, 3019 Drammen

E-post: post@terraplan.no

Org.nr: 923189890

Besøksadresse Oslo

Terraplan AS
Inkognitogata 33A, Oslo

Epost: post@terraplan.no

Org.nr: 923189890