Geoteknisk prosjekteringer

Terraplan leverer geotekniske prosjekteringer til alle type utbyggingsprosjekter og vanskelighetsgrader, og har sentral godkjenning i tiltaksklasse 3.

Vi utfører prosjektering av byggegroper og spunt-/støttekonstruksjoner, vurderer stabilitet av skråninger, utgravinger og fyllinger, og beregner fundamenteringskonstruksjoner og peleløsninger. 

Terraplan tilbyr komplette geotekniske prosjekteringer og andre ytelser, slik som:

  • Tolkning og fastsettelse av geotekniske parametere for ulike geotekniske analyser og beregninger
  • Sammenstilling av gamle grunnundersøkelser for et område i GeoSuite-database
  • Vurdering av kritiske snitt for stabilitetesberegninger
  • Omfattende stabilitetsutredninger ved forekomst av kvikkleire/sprøbruddsmateriale i et område
  • Utredning av fare for skred etter NVEs retningslinjer 2/2011 «Flaum- og skredfare i arealplanar» og 1/2019 «Sikkerhet mot kvikkleireskred»
  • Soneavgrensning, klassifisering av løsne- og utløpsområder og faregradsevaluering samt sikkerhetskrav i kvikkleireområder

Utarbeidelse av geotekniske fagrapporter med tilhørende tegninger.

 

Kontaktperson

Rezhin Rauf

Daglig leder Senior Geotekniker M.Sc. Sivilingeniør, CTH, 2010
Tlf: + 47 451 19 565

Send meg en e-post

Knut Espedal

Senior geotekniker
Sivilingeniør
Tlf: + 47 482 30 060

Send meg en e-post

Besøksadresse Drammen

Terraplan AS
Hauges gate 2, 3019 Drammen

Telf: +47 45119565

E-post: post@terraplan.no

Org.nr: 923189890

Besøksadresse Oslo

Terraplan AS
Inkognitogata 33A, Oslo

Telf.: +47 92279497

Epost: post@terraplan.no

Org.nr: 923189890