Utredning av rasfare etter NVE 1/2019 «Sikkerhet mot kvikkleireskred»

Terraplan har solid erfaring med utredning av områdestabilitet etter gjeldene regelverk NVE 1/2019. Dette innebærer vurdering av byggbarhet for rammesøknad og soneutredninger av kvikkleirefaresoner. 

Slik utredning innebærer blant annet: 

  • Gjennomgang av eksisterende grunnlag om grunnforhold
  • Gjennomføring av grunnundersøkelser
  • Befaring av erosjonsforhold
  • Omfattende stabilitetsutredninger ved behov
  • Soneavgrensning, klassifisering av løsne- og utløpsområder og faregradsevaluering samt sikkerhetskrav i kvikkleireområder
  • Innmelding av faresoner til NVE Atlas

 

Kontaktperson

Rezhin Rauf

Senior Geotekniker M.Sc. Sivilingeniør, CTH, 2010
Tlf: + 47 451 19 565

Send meg en e-post

Besøksadresse Drammen

Terraplan AS
Hauges gate 2, 3019 Drammen

E-post: post@terraplan.no

Org.nr: 923189890

 

Besøksadresse Oslo

Terraplan AS
Inkognitogata 33A, Oslo

Epost: post@terraplan.no

Org.nr: 923189890