Bergteknikk

Terraplan har egen ingeniørgeolog med erfaring fra vurdering av bergsikring i skjæringer, skråninger og tunneler samt oppfølging/kontroll av utført sikring. Vi har også arbeidet med prosjektering av forankringer i berg for eksempel i forbindelse med spunt

Vi benytter den ingeniørgeologiske kompetansen vår i oppdrag hvor vi allerede er inne på geoteknikk eller miljø, men tilbyr også separat bistand. Vi har tett samarbeid med det øvrige fagmiljøet innen bergteknikk dersom det viser seg nødvendig med tyngre kompetanse og større kapasitet.

 

Kontaktperson

Anniken Wall

Geoteknikker
M.Sc. Geologi – Miljø- og geoteknologi
Tlf: + 47 994 10 464

Send meg en e-post


Besøksadresse Drammen

Terraplan AS
Hauges gate 2, 3019 Drammen

E-post: post@terraplan.no

Org.nr: 923189890

 

Besøksadresse Oslo

Terraplan AS
Inkognitogata 33A, Oslo

Epost: post@terraplan.no

Org.nr: 923189890