3D modellering/BIM

Terraplan har spesialkompetanse på tegning, modellering og visualisering av grunnarbeider. Omfanget tilpasses i hvert enkelt oppdrag i henhold til prosjektets ambisjoner og behov

Det kan være flere fordeler ved å bruke 3d modellering igjennom hele arbeidsprosessen, da dette ofte medfører besparelser for prosjektet.

I prosjekteringsfasen gir det et bedre beslutningsgrunnlag både for de geotekniske vurderingene, og i grensesnittet med andre fag. Man har bedre mulighet for å avdekke feil før de kommer til utførelse. Kommunikasjon og samspill med oppdragsgiver, andre disipliner og utførende blir også vesentlig forbedret.

I byggefasen legger praktiske 3d modeller til rette for bedre planlegging, rigg og drift av byggeplassen. Modellene benyttes som underlag for utførelsen, ved at disse f.eks. benyttes som underlag for maskinstyring. Ofte benyttes modellene også som underlag for tradisjonelle arbeidstegninger. Visualisering av arbeidets gang i samspill med utførende viser seg å være av stor verdi. Modellene er også gode utgangspunkt for mengde- og masseberegninger. Ved fornuftig bruk reduseres risikoen for feil utførelse og oppgjør.

Når prosjektet er fullført kan informasjonen i modellen benyttes videre i hele eiendommens levetid, i forbindelse med både tenkelige og utenkelig situasjoner innenfor forvaltning, drift og vedlikehold.

Typiske oppdrag kan være:

  • Kartlegging av grunnforhold basert på eldre og/eller nyere grunnundersøkelser.
  • Etablering og bruk av 3D-modeller for geoteknisk prosjektering.
  • Utarbeide tegninger og visualisering for alle faser av byggeprosjektene.
  • Masseberegning i forskjellige faser av prosjektet.
  • Modeller for maskinstyring.

Erfaring fra følgende bransjer:

  • Bygg og eiendom
  • Olje og gass
  • Samferdsel og infrastruktur

 

 

Kontaktperson

Olav Jansen

Bygningsingeniør B. Sc. Bygg – konstruksjonsteknikk
Tlf: + 47 959 17 837

Send meg en e-post


Besøksadresse Drammen

Terraplan AS
Hauges gate 2, 3019 Drammen

E-post: post@terraplan.no

Org.nr: 923189890

 

Besøksadresse Oslo

Terraplan AS
Inkognitogata 33A, Oslo

Epost: post@terraplan.no

Org.nr: 923189890