Svanegangen

Svanegangen

Geoteknisk rådgivning og bistand for vurderinger av fundamenteringsløsninger i detaljprosjekteringsfase.

Nybygget er prosjektert med 4-7 etasjer i forskjellige deler over en full kjeller med parkering og boder mm under alle boligene.

Bygget er prosjektert med  kalk-sementstabilisert og kompensert, samt tett spuntavstivet byggegrop.

Leveransen har i hovudsak bestått av følgende ytelser:

Felt- og laboratorieundersøkelser, prosjekteringsforutsetninger, tolkning av parametere, vurdering av områdestabilitet, fundamenteringsløsning, spuntprosjektering, seismisk responsspektrum, horisontal likevektsbetraktning og utarbeidelse av arbeidstegninger. 

Har nå prosjekteringsoppdrag og oppfølging i byggefase for totalentreprenør Vedal. Byggestart høsten 2020.

Besøksadresse Drammen

Terraplan AS
Hauges gate 2, 3019 Drammen

E-post: post@terraplan.no

Org.nr: 923189890

 

Besøksadresse Oslo

Terraplan AS
Inkognitogata 33A, Oslo

Epost: post@terraplan.no

Org.nr: 923189890