Prosjekter

Nytt avløpsanlegg Steinsholt – Kvelde

Nytt avløpsanlegg Steinsholt – Kvelde

Type Prosjekt: Vann og avløp.
Oppdragsgiver: Asplan Viak, for Larvik kommune
Tid: 2022-
Rolle: Fagansvar geoteknisk prosjektering, planlegging og utførelse av grunnundersøkelser

Les mer


Boligprosjektet Svanegangen

Boligprosjektet Svanegangen

Type Prosjekt: Nybygg bolig
Oppdragsgiver: Svanegangen Utvikling AS i detaljprosjekt Vedal AS i totalentreprise.
Tid: 2019 – 2020
Rolle: Faglig ledelse/Oppdragsledelse Geoteknikk

Les mer


Tredjepartskontroll Føyka – Elvely, Ny Kirkevei

Type Prosjekt: Tredjepartskontroll – Tiltaksklasse 3.
Oppdragsgiver: Asker kommune
Tid: 2020
Rolle: Fagansvar/Oppdragsledelse geoteknikk

Les mer


Tredjepartskontroll av midlertidig bru

Tredjepartskontroll av midlertidig bru

Type Prosjekt: Tredjepartskontroll – Tiltaksklasse 3. Oppdragsgiver: Drammen kommune Tid: 2020 Rolle: Oppdragsleder geoteknikk

Les mer


E6 – Moelv – Storhove

E6 – Moelv – Storhove

Type Prosjekt: Etablering av nytt 4 felts vei mellom Moelv og Storhove.
Oppdragsgiver: Asplan Viak AS
Tid: 2018-2019
Rolle: Fagansvar/Oppdragsledelse Geoteknikk

Les mer


Sikring av E134 Kongsberg

Sikring av E134 Kongsberg

Type Prosjekt: Sikring av E134 Kongsberg, ved utgraving av myrmasser Oppdragsgiver: KS-Prosjekt AS/Isachsen anlegg Tid: 2020 Rolle: Fagansvar/Oppdragsledelse Geoteknikk

Les mer


E18 Rugtvedt – Dørdal

E18 Rugtvedt – Dørdal

Type Prosjekt: Etablering av ny fire-felts motorveg Oppdragsgiver: Betonmast Hæhre Tid: 2018-2020 Rolle: Fagansvar/Oppdragsledelse Geoteknikk

Les mer


Nedre Storgate, Drammen

Type Prosjekt: VA anlegg Oppdragsgiver: Drammen kommune Tid: 2015-2016 Rolle: Fagansvar/Oppdragsledelse Geoteknikk

Les mer

Besøksadresse Drammen

Terraplan AS
Hauges gate 2, 3019 Drammen

E-post: post@terraplan.no

Org.nr: 923189890

 

Besøksadresse Oslo

Terraplan AS
Inkognitogata 33A, Oslo

Epost: post@terraplan.no

Org.nr: 923189890