a

Steinsholt-Kvelde Renseanlegg

Steinsholt-Kvelde Renseanlegg OppdragsgiverLarvik kommune ProsjektetGeoteknisk prosjektering Våre tjenester og leveranserGeoteknisk detaljprosjektering og grunnundersøkelser for ca. 17 km ledningsanlegg fra Steinholt-Kvelde i Larvik kommune. Geotekniske tiltak er...

Rosenkrantzgata, Drammen

Rosenkrantzgata, Drammen OppdragsgiverDrammen kommune ProsjektetGeoteknisk prosjektering VA anlegg Våre tjenester og leveranserDetaljprosjektering av nødvendige grave- og sikringstiltak i forbindelse med utbedring av VA-anlegget over et større område på Åssiden i...

Lillevik Renseanlegg, Larvik

Lillevik Renseanlegg, Larvik OppdragsgiverLarvik kommune ProsjektetGeoteknisk prosjektering Våre tjenester og leveranserGeoteknisk prosjektering og grunnundersøkelser i forbindelse med utvidelse av eksisterende renseanlegg og etablering av nytt VA-anlegg ut til...

Jernbanegata – Reidar Teigens vei, Larvik kommune

Jernbanegata – Reidar Teigens vei, Larvik kommune OppdragsgiverLarvik kommune ProsjektetProsjektering av ny VA i Jernbanegata og Reidar Teigens vei i Larvik kommune Våre tjenester og leveranserTerraplan AS er engasjert av VA Consult for å utføre geotekniske...