a

Engelsrudhagen BT1 – BT3, Nannestad

Engelsrudhagen BT1 – BT3, Nannestad OppdragsgiverSkanska Bolig AS ProsjektetUavhengig kontroll geoteknikk Våre tjenester og leveranserProsjektet omfattet utførelse av uavhengig og utvidet kontroll av geoteknisk prosjektering i forbindelse med etablering av et...

Biodden Brygge, Grimstad

Biodden Brygge, Grimstad OppdragsgiverApotek Eiendom AS ProsjektetUavhengig kontroll geoteknikk Våre tjenester og leveranserProsjektet omfattet utførelse av uavhengig og utvidet kontroll av prosjektering og utførelse av arbeidene i forbindelse med utbygging av boliger...

Nytt sykehus Drammen

Nytt sykehus Drammen OppdragsgiverHelse Sør-Øst RHF ProsjektetUavhengig kontroll Nytt Sykehus Drammen Våre tjenester og leveranserProsjektet omfattet utførelse av uavhengig og utvidet kontroll av utførelse av grunnarbeider i forbindelse med bygging av Nytt Sykehus...