a

Bryn stasjon

Bryn stasjon OppdragsgiverAtkins Global AS ProsjektetProsjektering av utvidelse og rehabilitering av plattformer og spor Våre tjenester og leveranserKoordinering og prosjektering av geotekniske tiltak. Prosjektering av utvidelse og rehabilitering av plattformer og...

Kolbotn stasjon

Kolbotn stasjon OppdragsgiverAtkins Norge AS ProsjektetBistand ifm utfordringer med ustabil grunn av kvikkleire og sprøbruddmateriale. Våre tjenester og leveranserGeoteknisk bistand til Atkins i.f.m. i forbindelse med utarbeidelse av grunnlag til total enterprise....

Boligprosjekt Svanegangen, Drammen

Boligprosjekt Svanegangen, Drammen OppdragsgiverUnion Eiendomsutvikling AS ProsjektetGeoteknisk detaljprosjektering leilighetsbygg Våre tjenester og leveranserTerraplan AS ble engasjert av Union Eiendomsutvikling AS for å utføre geoteknisk bistand for...

Vestfoldbanen, Kopstad

Vestfoldbanen, Kopstad OppdragsgiverBane NOR ProsjektetSikringstiltak mot utgliding av eksisterende vei Våre tjenester og leveranserI forbindelse med prosjektering av nytt dobbeltspor fra Nykirke – Barkåker er Terraplan AS engasjert av Rambøll Norge AS som geoteknisk...

Gullhella plattform, Asker kommune

Gullhella plattform, Asker kommune OppdragsgiverBane NOR ProsjektetFjerning av eksisterende plattform (fylling og konstruksjon) og etablering av ny. Våre tjenester og leveranserGullhella plattform i Asker kommune er en del av Spikkestadbanen og sporet må stadig...