a

Biodden Brygge, Grimstad

Biodden Brygge, Grimstad OppdragsgiverApotek Eiendom AS ProsjektetUavhengig kontroll geoteknikk Våre tjenester og leveranserProsjektet omfattet utførelse av uavhengig og utvidet kontroll av prosjektering og utførelse av arbeidene i forbindelse med utbygging av boliger...

Nøsted brygge, Drammen

Nøsted brygge, Drammen OppdragsgiverVestviken entreprenør AS ProsjektetGeoteknisk detaljprosjektering leilighetsbygg Våre tjenester og leveranserTerraplan AS er engasjert som geoteknisk rådgiver (RIG) for Vestviken entreprenør i forbindelse med et nytt byggeprosjekt...

Glassverket, Drammen

Glassverket, Drammen OppdragsgiverUnion Eiendomsutvikling AS ProsjektetGeoteknisk detaljprosjektering leilighetsbygg Våre tjenester og leveranserTerraplan AS er engasjert av Union Eiendomsutvikling AS for å utføre geotekniske ytelser i form av supplerende...

Nedre Storgata 49-53, Drammen

Nedre Storgata 49-53, Drammen OppdragsgiverStrøm Gundersen Vestfold AS ProsjektetGeoteknisk detaljprosjektering leilighetsbygg Våre tjenester og leveranserTerraplan AS er engasjert av entreprenørfirma Strøm Gundersen Vestfold AS for geoteknisk detaljprosjektering i...