a

Nøsted brygge, Drammen

Nøsted brygge, Drammen OppdragsgiverVestviken entreprenør AS ProsjektetGeoteknisk detaljprosjektering leilighetsbygg Våre tjenester og leveranserTerraplan AS er engasjert som geoteknisk rådgiver (RIG) for Vestviken entreprenør i forbindelse med et nytt byggeprosjekt...

IKEA Furuset rebuild, Oslo

IKEA Furuset rebuild, Oslo OppdragsgiverIKEA ProsjektetGeotekniske vurderinger i forbindelse med konsept, design/skisseprosjekt Våre tjenester og leveranserGeotekniske vurderinger i forbindelse med konsept design/skisseprosjekt for mulig utvidelse av eksisterende...

Glassverket, Drammen

Glassverket, Drammen OppdragsgiverUnion Eiendomsutvikling AS ProsjektetGeoteknisk detaljprosjektering leilighetsbygg Våre tjenester og leveranserTerraplan AS er engasjert av Union Eiendomsutvikling AS for å utføre geotekniske ytelser i form av supplerende...

Nedre Storgata 49-53, Drammen

Nedre Storgata 49-53, Drammen OppdragsgiverStrøm Gundersen Vestfold AS ProsjektetGeoteknisk detaljprosjektering leilighetsbygg Våre tjenester og leveranserTerraplan AS er engasjert av entreprenørfirma Strøm Gundersen Vestfold AS for geoteknisk detaljprosjektering i...

Sjøparken, Stavern

Sjøparken, Stavern OppdragsgiverBetongmast ProsjektetGeotekniske vurderinger i forbindelse med søknad om igangsettingstillatelse for utbygging Våre tjenester og leveranserTerraplan AS er engasjert av Betongmast for å utføre geotekniske vurderinger i forbindelse med...