a
Vestfoldbanen, Kopstad

Oppdragsgiver
Bane NOR

Prosjektet
Sikringstiltak mot utgliding av eksisterende vei

Våre tjenester og leveranser
I forbindelse med prosjektering av nytt dobbeltspor fra Nykirke – Barkåker er Terraplan AS engasjert av Rambøll Norge AS som geoteknisk rådgiver (RIG) for å foreta geotekniske vurderinger av tiltak mot utgliding av eksisterende vei når det bygges nytt avledende spor tett mot veien.

Terraplan AS har stått for gjennomføring av supplerende grunnundersøkelser, tolkning og fastsettelse av geoteknisk data, omfattende stabilitetsanalyser og dimensjonering av permanente støttetiltak som spunt og støttemurer som et sikringstiltak mot utgliding av eksisterende vei.

Vestfoldbanen, Kopstad