a
Sjøparken, Stavern

Oppdragsgiver
Betongmast

Prosjektet
Geotekniske vurderinger i forbindelse med søknad om igangsettingstillatelse for utbygging

Våre tjenester og leveranser
Terraplan AS er engasjert av Betongmast for å utføre geotekniske vurderinger i forbindelse med søknad om igangsettingstillatelse for utbygging av Sjøparken øy 3C i Stavern i Larvik kommune.

Sjøparken 3C er en del av Sjøparkens boligprosjekt der det er planlagt 600 nye boliger over et areal på 130 000 m2.  Boligene skal etableres tett inntil sjøen på kunstige øyer og utstikkere. Utbyggingen av planområdet medfører oppfylling på havbunnen. Den planlagte bebyggelsen fundamenteres på peler til berg.

Sjøparken, Stavern