a
Nøsted brygge, Drammen

Oppdragsgiver
Vestviken entreprenør AS

Prosjektet
Geoteknisk detaljprosjektering leilighetsbygg

Våre tjenester og leveranser
Terraplan AS er engasjert som geoteknisk rådgiver (RIG) for Vestviken entreprenør i forbindelse med et nytt byggeprosjekt på området. En del av oppgaven har vært å utføre supplerende grunnundersøkelser på eiendommen.  I videre detaljprosjektering er sikringstiltak prosjektert i form av en permanent spuntvegg for å sikre tiltaksområdet fra et eventuelt kvikkleireskred på utsiden av spunten. Sikringskonstruksjonen er dimensjonert for å tåle at massene på utsiden av spunten forsvinner i et eventuelt skred.

Nøsted brygge, Drammen