a

Jernbanegata – Reidar Teigens vei, Larvik kommune

Oppdragsgiver
Larvik kommune

Prosjektet
Prosjektering av ny VA i Jernbanegata og Reidar Teigens vei i Larvik kommune

Våre tjenester og leveranser
Terraplan AS er engasjert av VA Consult for å utføre geotekniske vurderinger i forbindelse med prosjektering av ny VA i Jernbanegata og Reidar Teigens vei i Larvik kommune.

Ny VA skal etableres relativt dypt på langs av eksisterende jernbanefylling. Det skal også bores rør under jernbanen på ett sted. Gravedybdene er generelt fra 3 – 4,5 meter, og pumpestasjon med behov for ca. 6 meter graving. Terraplan har gjennomført for grunnundersøkelsene basert på 12 totalsonderinger samt utarbeidelse av geoteknisk notat.

Jernbanegata, Larvik kommune