a
Boligprosjekt Svanegangen, Drammen

Oppdragsgiver
Union Eiendomsutvikling AS

Prosjektet
Geoteknisk detaljprosjektering leilighetsbygg

Våre tjenester og leveranser
Terraplan AS ble engasjert av Union Eiendomsutvikling AS for å utføre geoteknisk bistand for fundamenteringsløsninger i detaljprosjekteringsfase for byggeprosjektet Svanegangen, på Bragernes i Drammen. Nybygg med 4-7 etasjer i forskjellige deler over en full kjeller med parkering og boder mm under alle boligene. Planområdet ligger innenfor kjent kvikkleiresone 492 Bragernes Området som er preget av svært dårlig grunnforhold av kvikkleire/sprøbruddsmateriale.

Boligprosjekt Svanegangen, Drammen