Leirsund – Isabekken

Type Prosjekt

VA – anlegg

Oppdragsgiver

Asplan Viak AS

Tid

2020 –

Rolle

Fagansvar/Oppdragsledelse Geoteknikk

Les mer

Kirkeveien, Oslo

Type Prosjekt

VA – anlegg

Oppdragsgiver

Isachsen Anlegg AS

Tid

2020

Rolle

Fagansvar/Oppdragsledelse Geoteknikk

Les mer

Bryn stasjon

Type Prosjekt

Utvidelse og rehabilitering av plattformer og spor.

Oppdragsgiver

Atkins Global AS

Tid

2019

Rolle

Fagansvar/Oppdragsledelse Geoteknikk

Les mer

Mistel Park

Type Prosjekt

Nybygg bolig

Oppdragsgiver

Alento AS

Tid

2020-

Rolle

Faglig ledelse/oppdragsleder geoteknikk

Les mer

Proffen Hageby

Type Prosjekt

Nybygg bolig

Oppdragsgiver

Strøm Gundersen AS

Tid

2018-2019

Rolle

Faglig ledelse/oppdragsleder geoteknikk

Les mer

Engersand havn

Type Prosjekt

Nybygg bolig

Oppdragsgiver

Ticon Eiendom AS

Tid

2017-2019

Rolle

Faglig ledelse/oppdragsleder geoteknikk

Les mer

Energibygget Union

Type Prosjekt

Nybygg kontor

Oppdragsgiver

Strøm Gundersen AS

Tid

2014-2015

Rolle

Faglig ledelse/oppdragsleder geoteknikk

Les mer

Besøksadresse Drammen

Terraplan AS
Hauges gate 2, 3019 Drammen

Telf: +47 45119565

E-post: post@terraplan.no

Org.nr: 923189890

Besøksadresse Oslo

Terraplan AS
Inkognitogata 33A, Oslo

Telf.: +47 92279497

Epost: post@terraplan.no

Org.nr: 923189890