Forfatter: Geir Fjellberg

Boligprosjektet Svanegangen

Type Prosjekt: Nybygg bolig
Oppdragsgiver: Svanegangen Utvikling AS i detaljprosjekt Vedal AS i totalentreprise.
Tid: November 2019 – pågående.
Rolle: Faglig ledelse/Oppdragsledelse Geoteknikk

Les mer

E6 – Moelv – Storhove

Type Prosjekt: Etablering av nytt 4 felts vei mellom Moelv og Storhove.
Oppdragsgiver: Asplan Viak AS
Tid: 2018-2019
Rolle: Fagansvar/Oppdragsledelse Geoteknikk

Les mer

Sikring av E134 Kongsberg

Type Prosjekt

Sikring av E134 Kongsberg, ved utgraving av myrmasser

Oppdragsgiver

KS-Prosjekt AS/Isachsen anlegg

Tid

2020

Rolle

Fagansvar/Oppdragsledelse Geoteknikk

Les mer

E18 Rugtvedt – Dørdal

Type Prosjekt

Etablering av ny fire-felts motorveg

Oppdragsgiver

Betonmast Hæhre

Tid

2018-2020

Rolle

Fagansvar/Oppdragsledelse Geoteknikk

Les mer

  • 1
  • 2

Besøksadresse Drammen

Terraplan AS
Hauges gate 2, 3019 Drammen

Telf: +47 45119565

E-post: post@terraplan.no

Org.nr: 923189890

Besøksadresse Oslo

Terraplan AS
Inkognitogata 33A, Oslo

Telf.: +47 92279497

Epost: post@terraplan.no

Org.nr: 923189890