Nytt avløpsanlegg Steinsholt – Kvelde

Type Prosjekt: Vann og avløp.
Oppdragsgiver: Asplan Viak, for Larvik kommune
Tid: 2022-
Rolle: Fagansvar geoteknisk prosjektering, planlegging og utførelse av grunnundersøkelser

Tre renseanlegg legges ned, og et nytt skal bygges i Kvelde. Terraplan er ansvarlig for geotekniske grunnundersøkelser og prosjektering for hele anlegget.

Prosjektet kort fortalt:

  • Nytt renseanlegg bygges i Kvelde
  • Ca. 17 000 meter med ledningsanlegg skal opparbeides
  • Ca. 3700 meter med vannledning skal legges sammen med avløpsledning
  • 11 mindre pumpestasjoner skal bygges
  • 1 trykkøkningsstasjon skal bygges
  • Tre mindre renseanlegg skal legges ned, Steinsholt, Hvarnes og Kvelde
  • Grunnundersøkelser
  • Utredning av områdestabilitet iht. NVE 1/2019
  • Fundamentering av høy veifylling på myr og kvikkleire

Arbeidet er planlagt å starte i mai 2023, og skal avsluttes i januar 2026.

Besøksadresse Drammen

Terraplan AS
Hauges gate 2, 3019 Drammen

E-post: post@terraplan.no

Org.nr: 923189890

 

Besøksadresse Oslo

Terraplan AS
Inkognitogata 33A, Oslo

Epost: post@terraplan.no

Org.nr: 923189890