Boligprosjektet Svanegangen

Type Prosjekt: Nybygg bolig
Oppdragsgiver: Svanegangen Utvikling AS i detaljprosjekt Vedal AS i totalentreprise.
Tid: 2019 – 2020
Rolle: Faglig ledelse/Oppdragsledelse Geoteknikk

Beskrivelse av leveransen

Geoteknisk bistand for vurderinger av fundamenteringsløsninger i detaljprosjekteringsfase for et nytt byggeprosjekt kalt Svanegangen, på Bragernes i Drammen. Har nå prosjekteringsoppdrag og oppfølging i byggefase for totalentreprenør Vedal. Pdd er det produsert tilbudsunderlag, som totalentreprenør benytter for kontrahering av leverandører. Byggestart er planlagt høsten 2020.

Det står i dag to bygg på eiendommen. Noe pelefundamentert og noe direktefundamentert. Disse skal helt eller delvis rives.

Nybygget planlegges med 4-7 etasjer i forskjellige deler over en full kjeller med parkering og boder mm under alle boligene.

Bygget er forutsatt kalk-sementstabilisert og kompensert. Det er forutsatt behov for tett spuntavstivet byggegrop. Leveransen vil i hovedsak bestå av følgende ytelser: Felt- og laboratorieundersøkelser, prosjekteringsforutsetninger, tolkning av parametere, vurdering av områdestabilitet, fundamenteringsløsning, spuntprosjektering, seismisk responsspektrum, horisontal likevektsbetraktning og utarbeidelse av arbeidstegninger.

Besøksadresse Drammen

Terraplan AS
Hauges gate 2, 3019 Drammen

E-post: post@terraplan.no

Org.nr: 923189890

 

Besøksadresse Oslo

Terraplan AS
Inkognitogata 33A, Oslo

Epost: post@terraplan.no

Org.nr: 923189890