Uavhengig kontroll geoteknikk Lidvegen bru

Type Prosjekt

Uavheng kontroll – Tiltaksklasse 2.

Oppdragsgiver

Skien kommune

Tid

2020

Rolle

Oppdragsleder geoteknikk

Beskrivelse av leveransen

Engasjert av Skien kommune til å utføre uavhengig kontroll av geoteknisk prosjektering i forbindelse med fundamentering av ny bru der Lidvegen krysser elva Leirkup i Skien kommune.

Besøksadresse

Terraplan AS
Hauges gate 2, 3019 Drammen
Org.nr: 923189890