Tredjepartskontroll Føyka – Elvely, Ny Kirkevei

Type Prosjekt: Tredjepartskontroll – Tiltaksklasse 3.
Oppdragsgiver: Asker kommune
Tid: 2020
Rolle: Fagansvar/Oppdragsledelse geoteknikk

Beskrivelse av leveransen

Tredjepartskontroll av geoteknisk prosjektering og områdestabilitetsvurdering i forbindelse med oppgradering av vei, VA-anlegg og ny bru over Askerelva.

Besøksadresse

Terraplan AS
Hauges gate 2, 3019 Drammen
Org.nr: 923189890