Tredjepartskontroll Bodung krysningsspor

Type Prosjekt: Tredjepartskontroll – Tiltaksklasse 3.
Oppdragsgiver: Bane Nor
Tid: 2020
Rolle: Fagansvar/Oppdragsledelse Geoteknikk

Beskrivelse av leveransen
Tredjepartskontroll av geoteknisk prosjektering og områdestabilitetsvurdering ved Bodung krysningsspor.

Besøksadresse

Terraplan AS
Hauges gate 2, 3019 Drammen
Org.nr: 923189890