Tredjepartskontroll Bodung krysningsspor

Type Prosjekt: Tredjepartskontroll – Tiltaksklasse 3.
Oppdragsgiver: Bane Nor
Tid: 2020
Rolle: Fagansvar/Oppdragsledelse Geoteknikk

Beskrivelse av leveransen
Tredjepartskontroll av geoteknisk prosjektering og områdestabilitetsvurdering ved Bodung krysningsspor.

Besøksadresse Drammen

Terraplan AS
Hauges gate 2, 3019 Drammen

E-post: post@terraplan.no

Org.nr: 923189890

 

Besøksadresse Oslo

Terraplan AS
Inkognitogata 33A, Oslo

Epost: post@terraplan.no

Org.nr: 923189890