Tredjepartskontroll av midlertidig bru

Type Prosjekt

Tredjepartskontroll – Tiltaksklasse 3.

Oppdragsgiver

Drammen kommune

Tid

2020

Rolle

Oppdragsleder geoteknikk

Beskrivelse av leveransen

Uavhengig kontroll av fundamentering av midlertidig bru over Drammenselva. Kontrollberegninger av pelekapasiteter, global stabilitet av prosjektert fundamenteringsløsning.

Besøksadresse

Terraplan AS
Hauges gate 2, 3019 Drammen
Org.nr: 923189890