Tredjepartskontroll av midlertidig bru

Type Prosjekt

Tredjepartskontroll – Tiltaksklasse 3.

Oppdragsgiver

Drammen kommune

Tid

2020

Rolle

Oppdragsleder geoteknikk

Beskrivelse av leveransen

Uavhengig kontroll av fundamentering av midlertidig bru over Drammenselva. Kontrollberegninger av pelekapasiteter, global stabilitet av prosjektert fundamenteringsløsning.

Besøksadresse Drammen

Terraplan AS
Hauges gate 2, 3019 Drammen

Telf: +47 45119565

E-post: post@terraplan.no

Org.nr: 923189890

Besøksadresse Oslo

Terraplan AS
Inkognitogata 33A, Oslo

Telf.: +47 92279497

Epost: post@terraplan.no

Org.nr: 923189890