Tredjepartskontroll av midlertidig bru

Type Prosjekt: Tredjepartskontroll – Tiltaksklasse 3.
Oppdragsgiver: Drammen kommune
Tid: 2020
Rolle: Oppdragsleder geoteknikk

Beskrivelse av leveransen

Uavhengig kontroll av fundamentering av midlertidig bru over Drammenselva. Kontrollberegninger av pelekapasiteter, global stabilitet av prosjektert fundamenteringsløsning.

Besøksadresse Drammen

Terraplan AS
Hauges gate 2, 3019 Drammen

E-post: post@terraplan.no

Org.nr: 923189890

 

Besøksadresse Oslo

Terraplan AS
Inkognitogata 33A, Oslo

Epost: post@terraplan.no

Org.nr: 923189890