Rådhusgaten 17-25, Drammen

Type Prosjekt

VA – anlegg

Oppdragsgiver

Drammen kommune

Tid

2019-2020

Rolle

Fagansvar/Oppdragsledelse Geoteknikk

Beskrivelse av leveransen

Etablering av dype VA-ledninger over en lengde på ca. 400 m. Byggeplan. Geoteknisk prosjektering av dype VA-ledninger i kvikkleireområde. Beskrivelse av geotekniske tiltak i NS3420. Oppfølgning i byggefasen.

Besøksadresse

Terraplan AS
Hauges gate 2, 3019 Drammen
Org.nr: 923189890