Rådhusgaten 17-25, Drammen

Type Prosjekt

VA – anlegg

Oppdragsgiver

Drammen kommune

Tid

2019-2020

Rolle

Fagansvar/Oppdragsledelse Geoteknikk

Beskrivelse av leveransen

Etablering av dype VA-ledninger over en lengde på ca. 400 m. Byggeplan. Geoteknisk prosjektering av dype VA-ledninger i kvikkleireområde. Beskrivelse av geotekniske tiltak i NS3420. Oppfølgning i byggefasen.

Besøksadresse Drammen

Terraplan AS
Hauges gate 2, 3019 Drammen

Telf: +47 45119565

E-post: post@terraplan.no

Org.nr: 923189890

Besøksadresse Oslo

Terraplan AS
Inkognitogata 33A, Oslo

Telf.: +47 92279497

Epost: post@terraplan.no

Org.nr: 923189890