Proffen Hageby

Type Prosjekt

Nybygg bolig

Oppdragsgiver

Strøm Gundersen AS

Tid

2018-2019

Rolle

Faglig ledelse/oppdragsleder geoteknikk

Beskrivelse av leveransen

Etablering av 6 nye boligfelt på områder med bløt leire. Fundamenteringskonsept og detaljprosjektering, oppfølging byggeplass. Ansvaret for den geotekniske prosjekteringen og oppfølging i byggeperioden.

Besøksadresse

Terraplan AS
Hauges gate 2, 3019 Drammen
Org.nr: 923189890