Proffen Hageby

Type Prosjekt

Nybygg bolig

Oppdragsgiver

Strøm Gundersen AS

Tid

2018-2019

Rolle

Faglig ledelse/oppdragsleder geoteknikk

Beskrivelse av leveransen

Etablering av 6 nye boligfelt på områder med bløt leire. Fundamenteringskonsept og detaljprosjektering, oppfølging byggeplass. Ansvaret for den geotekniske prosjekteringen og oppfølging i byggeperioden.

Besøksadresse Drammen

Terraplan AS
Hauges gate 2, 3019 Drammen

E-post: post@terraplan.no

Org.nr: 923189890

Besøksadresse Oslo

Terraplan AS
Inkognitogata 33A, Oslo

Epost: post@terraplan.no

Org.nr: 923189890