Proffen Hageby

Type Prosjekt: Nybygg bolig
Oppdragsgiver: Strøm Gundersen AS
Tid: 2018-2019
Rolle: Faglig ledelse/oppdragsleder geoteknikk

Beskrivelse av leveransen

Etablering av 6 nye boligfelt på områder med bløt leire. Fundamenteringskonsept og detaljprosjektering, oppfølging byggeplass. Ansvaret for den geotekniske prosjekteringen og oppfølging i byggeperioden.

Besøksadresse Drammen

Terraplan AS
Hauges gate 2, 3019 Drammen

E-post: post@terraplan.no

Org.nr: 923189890

 

Besøksadresse Oslo

Terraplan AS
Inkognitogata 33A, Oslo

Epost: post@terraplan.no

Org.nr: 923189890