Ny tribune Marienlyst stadion

Type Prosjekt

Nybygg tribune

Oppdragsgiver

Drammen Eiendom KF og Veidekke Norge AS

Tid

2014

Rolle

Fagansvar/Oppdragsledelse Geoteknikk

Beskrivelse av leveransen

Fundamentering av en ny tribune for 1600 mennesker i en kvikkleireskråning opp mot NSB, Sørlandsbanen. Tribunen ble bygget med en kjerne av Isoporblokker som ble bygget inn i armert sprøytebetong. Tribunen sto ferdig i juli 2014. Det er forberedt for en takkonstruksjon der borede mikropeler til fjell er etablert.   Ansvaret for den geotekniske prosjekteringen og oppfølging i byggeperioden.

Besøksadresse

Terraplan AS
Hauges gate 2, 3019 Drammen
Org.nr: 923189890