Nedre Storgate, Drammen

Type Prosjekt: VA anlegg
Oppdragsgiver: Drammen kommune
Tid: 2015-2016
Rolle: Fagansvar/Oppdragsledelse Geoteknikk

Omfang

Beskrivelse av leveransen

Etablering av dype VA-ledninger over en lengde på ca. 600 m. Geoteknisk prosjektering av dype VA-ledninger i kvikkleireområde. Beskrivelse av geotekniske tiltak i NS3420. Oppfølgning i byggefasen.

Besøksadresse Drammen

Terraplan AS
Hauges gate 2, 3019 Drammen

E-post: post@terraplan.no

Org.nr: 923189890

 

Besøksadresse Oslo

Terraplan AS
Inkognitogata 33A, Oslo

Epost: post@terraplan.no

Org.nr: 923189890