Nedre Storgate, Drammen

Type Prosjekt

VA anlegg

Oppdragsgiver

Drammen kommune

Tid

2015-2016

Rolle

Fagansvar/Oppdragsledelse Geoteknikk

Omfang

Beskrivelse av leveransen

Etablering av dype VA-ledninger over en lengde på ca. 600 m. Geoteknisk prosjektering av dype VA-ledninger i kvikkleireområde. Beskrivelse av geotekniske tiltak i NS3420. Oppfølgning i byggefasen.

Besøksadresse

Terraplan AS
Hauges gate 2, 3019 Drammen
Org.nr: 923189890