Mistel Park

Type Prosjekt

Nybygg bolig

Oppdragsgiver

Alento AS

Tid

2020-

Rolle

Faglig ledelse/oppdragsleder geoteknikk

Beskrivelse av leveransen

Terraplan AS er engasjert for geoteknisk bistand ved gravearbeidene for P-kjeller under boligblokkene Mistel Park i Holmestrand. Grunnboringer for den aktuelle VA- og bebyggelsesplanen. Geotekniske vurderinger/retningslinjer i forbindelse med grave- og fundamenteringsarbeidene for etablering av en hel P-kjeller

Besøksadresse

Terraplan AS
Hauges gate 2, 3019 Drammen
Org.nr: 923189890