Mistel Park

Type Prosjekt: Nybygg bolig
Oppdragsgiver: Alento AS
Tid: 2020-
Rolle: Faglig ledelse/oppdragsleder geoteknikk

Beskrivelse av leveransen

Terraplan AS er engasjert for geoteknisk bistand ved gravearbeidene for P-kjeller under boligblokkene Mistel Park i Holmestrand. Grunnboringer for den aktuelle VA- og bebyggelsesplanen. Geotekniske vurderinger/retningslinjer i forbindelse med grave- og fundamenteringsarbeidene for etablering av en hel P-kjeller

Besøksadresse Drammen

Terraplan AS
Hauges gate 2, 3019 Drammen

E-post: post@terraplan.no

Org.nr: 923189890

 

Besøksadresse Oslo

Terraplan AS
Inkognitogata 33A, Oslo

Epost: post@terraplan.no

Org.nr: 923189890