Leirsund – Isabekken

Type Prosjekt: VA – anlegg
Oppdragsgiver: Asplan Viak AS
Tid: 2020 –
Rolle: Fagansvar/Oppdragsledelse Geoteknikk

Beskrivelse av leveransen

Teknisk rådgiver for gjennomføring av forprosjekt, med opsjon på hovedprosjekt for legging av parallell ledning på strekningen Leirsund-Isakbekken (PV2-K105). Byggherre Nedre Romerike Vannverk (NRV). Koordinering og prosjektering av geotekniske tiltak. Planlegging av felt- og laboratorieundersøkelser.

Besøksadresse Drammen

Terraplan AS
Hauges gate 2, 3019 Drammen

E-post: post@terraplan.no

Org.nr: 923189890

 

Besøksadresse Oslo

Terraplan AS
Inkognitogata 33A, Oslo

Epost: post@terraplan.no

Org.nr: 923189890