Leirsund – Isabekken

Type Prosjekt

VA – anlegg

Oppdragsgiver

Asplan Viak AS

Tid

2020 –

Rolle

Fagansvar/Oppdragsledelse Geoteknikk

Beskrivelse av leveransen

Teknisk rådgiver for gjennomføring av forprosjekt, med opsjon på hovedprosjekt for legging av parallell ledning på strekningen Leirsund-Isakbekken (PV2-K105). Byggherre Nedre Romerike Vannverk (NRV). Koordinering og prosjektering av geotekniske tiltak. Planlegging av felt- og laboratorieundersøkelser.

Besøksadresse Drammen

Terraplan AS
Hauges gate 2, 3019 Drammen

E-post: post@terraplan.no

Org.nr: 923189890

Besøksadresse Oslo

Terraplan AS
Inkognitogata 33A, Oslo

Epost: post@terraplan.no

Org.nr: 923189890