Kirkeveien, Oslo

Type Prosjekt: VA – anlegg
Oppdragsgiver: Isachsen Anlegg AS
Tid: 2020
Rolle: Fagansvar/Oppdragsledelse Geoteknikk

Beskrivelse av leveransen

No dig prosjekt i Kirkeveien med Oslo VAV. Eksisterende vannledning skal blokkes ut over en lengde på ca.650m. Byggeplan. Koordinering og prosjektering av geotekniske tiltak. Prosjektering av 6 stk. spuntgroper for blokkerigg. Planlegging og utførelse av supplerende felt- og laboratorieundersøkelser.

Besøksadresse Drammen

Terraplan AS
Hauges gate 2, 3019 Drammen

E-post: post@terraplan.no

Org.nr: 923189890

 

Besøksadresse Oslo

Terraplan AS
Inkognitogata 33A, Oslo

Epost: post@terraplan.no

Org.nr: 923189890