Kirkeveien, Oslo

Type Prosjekt

VA – anlegg

Oppdragsgiver

Isachsen Anlegg AS

Tid

2020

Rolle

Fagansvar/Oppdragsledelse Geoteknikk

Beskrivelse av leveransen

No dig prosjekt i Kirkeveien med Oslo VAV. Eksisterende vannledning skal blokkes ut over en lengde på ca.650m. Byggeplan. Koordinering og prosjektering av geotekniske tiltak. Prosjektering av 6 stk. spuntgroper for blokkerigg. Planlegging og utførelse av supplerende felt- og laboratorieundersøkelser.

Besøksadresse

Terraplan AS
Hauges gate 2, 3019 Drammen
Org.nr: 923189890