Etablering av ny vei – Garchinggata

Type Prosjekt: Tredjepartskontroll – Tiltaksklasse 2/3.
Oppdragsgiver: Isachsen Anlegg AS
Tid: 2020
Rolle: Oppdragsleder geoteknikk

Beskrivelse av leveransen

Uavhengig kontroll av geoteknisk prosjektering i forbindelse med etablering av permanent støttekonstruksjon (spunt) for etablering av ny vei (Garchinggata) mellom Skårersletta og Nordliveien i Lørenskog kommune. I tillegg til kontroll, ble det gitt bistand og rådgivning til entreprenør for å optimalisere de geotekniske løsningene.

Besøksadresse Drammen

Terraplan AS
Hauges gate 2, 3019 Drammen

E-post: post@terraplan.no

Org.nr: 923189890

 

Besøksadresse Oslo

Terraplan AS
Inkognitogata 33A, Oslo

Epost: post@terraplan.no

Org.nr: 923189890