Engersand havn

Type Prosjekt: Nybygg bolig
Oppdragsgiver: Ticon Eiendom AS
Tid: 2017-2019
Rolle: Faglig ledelse/oppdragsleder geoteknikk

Beskrivelse av leveransen

Områderegulering og nyetablering av flere nye boligområder på Engersand i Drammen. Fra tidlig fase til detaljprosjektering og byggefase. Koordinering og prosjektering av geotekniske tiltak.

Besøksadresse Drammen

Terraplan AS
Hauges gate 2, 3019 Drammen

E-post: post@terraplan.no

Org.nr: 923189890

 

Besøksadresse Oslo

Terraplan AS
Inkognitogata 33A, Oslo

Epost: post@terraplan.no

Org.nr: 923189890