Engersand havn

Type Prosjekt

Nybygg bolig

Oppdragsgiver

Ticon Eiendom AS

Tid

2017-2019

Rolle

Faglig ledelse/oppdragsleder geoteknikk

Beskrivelse av leveransen

Områderegulering og nyetablering av flere nye boligområder på Engersand i Drammen. Fra tidlig fase til detaljprosjektering og byggefase. Koordinering og prosjektering av geotekniske tiltak.

Besøksadresse Drammen

Terraplan AS
Hauges gate 2, 3019 Drammen

Telf: +47 45119565

E-post: post@terraplan.no

Org.nr: 923189890

Besøksadresse Oslo

Terraplan AS
Inkognitogata 33A, Oslo

Telf.: +47 92279497

Epost: post@terraplan.no

Org.nr: 923189890